Projekty

Program pt. „Zaproś nas do siebie!”

Z dumą informujemy, że Sandomierskie Centrum Kultury zakwalifikowało się do tegorocznej edycji programu Narodowe Centrum Kultury pn. „Zaproś nas do siebie!”. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, ponieważ w naborze wyłoniono TYLKO 14 ośrodków kultury z całej Polski! Sukces ten zawdzięczamy naszej koleżance, pani Marcie Szpyra-Wronie, która opracowała i złożyła wniosek – dziękujemy i gratulujemy!
Nasza instytucja dostanie wsparcie NCK w postaci:
  • wzmocnienia kompetencji pracowników i pracowniczek instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole, poprzez lepsze zrozumienie i wykorzystanie osobistych i zespołowych potencjałów;
  • wzmocnienia kompetencji dyrektorów i dyrektorek instytucji w zakresie zarządzania i budowania zespołu, poprzez rozwijanie umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków kulturowych i rynkowych;
  • rozwoju oferty programowej instytucji na kolejny rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami poprzez stworzenie inspirującego i otwartego środowiska, sprzyjającego innowacjom.
Co jeszcze gwarantuje udział w projekcie?
W ramach procesu rozwojowego (kwiecień-listopad) odbywają się:
  • 2 stacjonarne warsztaty dla dyrektorów i koordynatorów (łącznie 30 h szkoleniowych);
  • 3 wizyty studyjne w różnych regionach Polski (łącznie 45 h szkoleniowych);
  • 1 dwunastogodzinny warsztat rozwojowy dla zespołu w siedzibie instytucji;
  • spotkania online z koordynatorką projektu w trakcie całego procesu (minimum 5 spotkań);
  • 2 konferencje (V Forum Pracuj w kulturze i XIV Ogólnopolska Giełda Projektów), (łącznie 25 h szkoleniowych);
  • minimum 7 spotkań zespołu, podczas których uczestnicy warsztatów, wizyt studyjnych, V Forum Pracuj w kulturze, XIV Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, przekażą w formie prezentacji zdobytą wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne informacje nt. zadania zespołowego.

Godziny otwarcia

Biuro SCK czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

powrót do góry