Kontakt

SANDOMIERSKIE  CENTRUM  KULTURY
UL. RYNEK 20,  27-600 SANDOMIERZ
tel/fax: 0-15 832 29 64
e-mail: biuro@esceka.pl
NIP:  864-19-10-817
REGON:  260281322

ZOBACZ NA MAPIE

Współpraca

Wynajem pomieszczeń

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2023
Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
z dnia 20.09.2023 r.
w sprawie wprowadzenia cennika opłat za świadczenie usług i wynajem pomieszczeń
w Sandomierskim Centrum Kultury

Na podstawie art. 27, ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się następujące stawki za wynajem pomieszczeń w budynku Port Kultury Sandomierskiego Centrum Kultury:

 1. wynajęcie sali widowiskowej – cena 200 zł brutto/godzina. Sala widowiskowa
  z zapleczem przeznaczona do organizacji gali, konferencji, pokazu, koncertu czy przedstawienia teatralnego.
  Wyposażenie: Scena 70m², Widownia 195 miejsc, garderoby.

 2. wynajęcie sali kameralnej (tanecznej) – cena 60 zł brutto/godzina . Powierzchnia – 100 m². Wyposażenie: lustra, materace, sprzęt audio.

 3. wynajęcie sali wokalnej – cena 40,00 zł brutto/godzina. Powierzchnia 25 m² – niewielka sala dedykowana spotkaniom w mniejszym gronie, szkolenia, warsztaty.

 4. wynajęcie Pracowni plastycznej – cena 40,00 zł brutto/godzina. Powierzchnia – 25 m², przeznaczona na wszelkiego rodzaju warsztaty artystyczne.

 5. wynajem pracowni tematycznych – cena 40,00 zł brutto/godzina na prowadzenie regularnych zajęć edukacyjnych lub artystycznych.

 6. wynajem pozostałych przestrzeni (teren przed budynkiem, foyer oraz inne pracownie i pomieszczenia) będą wyceniane i wynajmowane w ramach indywidualnych ustaleń.

 1. Stawki za usługę nagłośnienia lub oświetlenia ustalane są indywidualnie.

§ 2

Ustala się następujące stawki za wynajem pomieszczeń w budynku Dworek Koćmierzów Sandomierskiego Centrum Kultury:

 1. wynajęcie sali głównej – cena 100 zł brutto/godzina. Sala na 30 miejsc, wyposażona w stoły rozkładane, krzesła, urządzenia do gier rekreacyjnych (stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, TV, X-box, tablica interaktywna).

 2. wynajęcie sali kominkowej cena 50 zł brutto/godzina. Sala na 10 miejsc, wyposażona w stoły kawiarniane, fotele wypoczynkowe, TV, kominek.

 3. wynajęcie sali kuchennej – cena 50 zł brutto/godzina. Sala na 10 miejsc, wyposażona w kuchenkę elektryczną, kompletny zastaw kuchenny na 30 osób.

 4. Cena wynajmu całości wraz z placem zabaw na potrzeby organizacji spotkania do 6 godzin (np. komunia, urodziny dziecka) 600,00 zł brutto. Przed wynajmem wymagane jest wpłacenie do kasy SCK kaucji zwrotnej w wysokości 600,00 zł brutto.

§ 3

Ustala się następujące stawki za wynajem pomieszczeń w budynku przy Rynek 25/25 Sandomierskiego Centrum Kultury:

 1. wynajęcie sali „Kina Starówka” – cena 100 zł brutto/godzina.

 2. wynajęcie sali wokalnej – cena 100 zł brutto/godzina.

§ 4

Ustala się ceny na usługi kserograficzne świadczone przez Sandomierskie Centrum Kultury:

 1. Format A4 (czarno-białe) – 0,40 zł brutto 1 strona,

 2. Format A4 (kolor) – 3,00 zł brutto 1 strona,

 3. Format A3 (czarno-białe) – 0,80 zł brutto 1 strona,

 4. Format A3 (kolor) – 4,00 zł brutto 1 strona.

§ 5

W przypadku najmu pomieszczeń przez pracowników Sandomierskiego Centrum Kultury
w Sandomierzu, stawka może być obniżona do 80% w stosunku do ustalonych cen opłat. Decyzję o przyznaniu i wysokości obniżki podejmuje każdorazowo Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury na umotywowany wniosek pracownika.

§ 6

Dla instytucji i organizacji pozarządowych mogą być uwzględniane zniżki od ceny wynajmu.

W indywidualnych przypadkach Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury może zdecydować o zastosowaniu ceny umownej lub użyczenia sali nieodpłatnie.

§ 7

W uzasadnionych wypadkach Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury może odstąpić od stosowania stawek przyjętych w zarządzeniu i ustalić stawkę indywidualną po przeprowadzeniu negocjacji z zachowaniem zasady dbałości o dobro finansów Sandomierskiego Centrum Kultury. Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury
w przypadku wynajmu okazjonalnego, nie mającego charakteru cyklicznego wynajmowania powierzchni, może wyrazić zgodę na wynajęcie innych powierzchni niż określone w § 1 ustalając stawkę indywidualnie z zachowaniem zasady dbania o dobro finansów Sandomierskiego Centrum Kultury.

§ 8

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 3/2023 Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia cennika opłat za świadczenie usług i wynajem pomieszczeń w Sandomierskim Centrum Kultury.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Godziny otwarcia

Biuro SCK czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

powrót do góry
 • czerwiec

  • poniedziałek17
   • Brak wydarzeń

 • czerwiec

  • piątek21
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

  • sobota22
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

   • Miejsce: Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Konkurs artystyczny „Rodzinnie nad Wisłę”

  • niedziela23
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

   • Miejsce: Katolicki Dom Kultury Świętego Józefa w Sandomierzu

    Spektakl pt. „Ambasador”

 • lipiec