Projekty

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

logotypy UE

W Sandomierskim Centrum Kultury realizowany jest projekt grantowy „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Z przyjemnością informujemy, że Sandomierskie Centrum Kultury otrzymało grant w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Celem zadania jest podtrzymanie ciągłości działalności Sandomierskiego Centrum Kultury poprzez stworzenie warunków do samodzielnej pod względem technicznym działalności online, w szczególności w zakresie transmisji na żywo różnorodnych wydarzeń kulturalnych skierowanych do wszystkich grup odbiorców. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup sprzętu do streamingu wraz z oprogramowaniem oraz poprzez szkolenia kadry SCK.

W czasie trwania projektu Sandomierskie Centrum Kultury weźmie udział w cyklu szkoleń Narodowego Centrum Kultury, skorzysta z pomocy tutora cyfrowego oraz zakupi niezbędny sprzęt, oprogramowanie z licencjami. Udział w projekcie pozwoli nam na lepsze dostosowanie i unowocześnienie oferty kulturalnej, zwiększenie atrakcyjności i jakości prowadzonych zajęć animacyjno-edukacyjnych oraz skutecznie włączy w odbiór realizowanej oferty osoby z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu i otrzymanego przez SCK dofinansowania opiewa na kwotę 97.900,00 zł, która w całości pochodzi z Funduszy Europejskich.

Konwersja cyfrowa

Godziny otwarcia

Biuro SCK czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

powrót do góry