Projekty

„Po drugiej stronie Wisły – Opowieści prawobrzeżnego Sandomierza”

KOLEJNY SUKCES GRANTOWY SANDOMIERSKIEGO CENTRUM KULTURY!

Z przyjemnością informujemy, że projekt Sandomierskiego Centrum Kultury  pt. „Po drugiej stronie Wisły – Opowieści prawobrzeżnego Sandomierza” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury:  Kultura Interwencje. Edycja 2022 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość grantu opiewa na kwotę 26 000 zł. Celem projektu jest przywracanie pamięci, kształtowanie lokalnej tożsamości oraz stworzenie zalążka Archiwum Społecznego prawobrzeżnej części Sandomierza. Autorką i koordynatorką projektu jest Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury pani dr Katarzyna Radziwiłko.

Partnerami projektu są:

  • Urząd Miasta w Sandomierzu
  • Stowarzyszenie ”Razem dla Nadbrzezia”
  • Narodowe Centrum Kultury
  • Centrum Archiwistyki Społecznej
  • Czarno-biała fotografia Sandomierza
  • Grupa NSG Pilkington w Polsce

Po drugiej stronie Wisły

Godziny otwarcia

Biuro SCK czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

powrót do góry