Projekty

Projekt pt. ” Zakup sceny mobilnej na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej”

Sandomierskie Centrum Kultury znalazło się wśród 78 instytucji, które uzyskały dofinansowanie z Ministestwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
Nasz projekt pt. ” Zakup sceny mobilnej na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej” został wyłoniony spośród ponad 900 innych zgłoszonych wniosków i otrzymał kwotę 68 000,00zł dofinansowania.
Autorami projektu są pani  Marta Szpyra-Wrona oraz pan Paweł Bujak – serdecznie gratulujemy!

Program Infrastruktura domów kultury ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Zgodnie z regulaminem środki programu Infrastruktura Domów Kultury przeznaczone są na:

  • roboty budowlane, w tym rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  • zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko.

Godziny otwarcia

Biuro SCK czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

powrót do góry