Kontakt

SANDOMIERSKIE CENTRUM KULTURY

Rynek 20, 27-600 Sandomierz
tel/fax: 15 832 29 64

e-mail: biuro@esceka.pl
www.esceka.pl

NIP: 864-19-10-817
REGON: 260281322

Dyrektor: Kamila Kremiec-Panek
e-mail: dyrektor@esceka.pl

 

Oferty w sprawie organizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalnych, prosimy o kontakt:

Marta Szpyra-Wrona
tel. 602299923
e-mail: ms@esceka.pl

Oferty w sprawie organizacji wystaw, prosimy o kontakt:
Piotr Kusal
tel.797530856
e-mail: pk@esceka.pl

BRAMA OPATOWSKA

tel. 668 713 522
e-mail: biuro@bramaopatowska.eu
www.bramaopatowska.eu

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Rynek 20, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 61 05, 882 928 877
e-mail: informacja@sandomierz.travel
www.sandomierz.travel

DWOREK KOĆMIERZÓW

ul. Koćmierzów 33, 27-600 Sandomierz
tel. 604 684 143
e-mail: dworek@esceka.pl
www.esceka.pl

KINO STARÓWKA

Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz
tel/fax: 15 832 29 64
e-mail: kontakt@kinostarowka.com.pl
www.kinostarowka.com.pl

OBIEKT NOCLEGOWY "KRĘPIANKA"

Rynek 10 (wejście od ul. Oleśnickiego), 27-600 Sandomierz
tel. 882 928 877
e-mail: krepianka@esceka.pl
www.krepianka.eu

OŚRODEK PROMOCJI AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ

ul. Armii Krajowej 1, 27-600 Sandomierz
tel. 604 684 128
e-mail: opak@esceka.pl
www.esceka.pl

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA

Rynek 10, 27-600 Sandomierz
tel. 15 832 08 43
e-mail: biuro@sandomierskiepodziemia.eu
www.sandomierskiepodziemia.eu

PORT KULTURY

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 50 74
e-mail: kierownik@esceka.pl – administracja, wynajem sal
www.esceka.pl

SALA EKSPOZYCYJNA RATUSZA

Rynek 1, 27-600 Sandomierz
tel. (+48) 512 601 810
e-mail: wystawy@esceka.pl
www.esceka.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE KIEROWANEJ DO SCK KORESPONDENCJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sandomierskie Centrum Kultury z siedzibą ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel: 15 832 29 64, mail: biuro@esceka.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 15 644 56 80 wew. 27, adresem e-mail iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Sandomierskie Centrum Kultury oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej do Sandomierskiego Centrum Kultury korespondencji.
 4. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym, umowy powierzenia przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:
  – prawo dostępu do danych osobowych,
  – prawo żądania ich sprostowania,
  – prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji.
powrót do góry