Kontakt

SANDOMIERSKIE  CENTRUM  KULTURY
UL. RYNEK 20,  27-600 SANDOMIERZ
tel/fax: 0-15 832 29 64
e-mail: biuro@esceka.pl
NIP:  864-19-10-817
REGON:  260281322

ZOBACZ NA MAPIE

Współpraca

Oferta

OFERTA

Sandomierskie Centrum Kultury realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę.
 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury.
 3. Edukację historyczną i patriotyczną.
 4. Tworzenie warunków dla kultywowania folkloru, rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego.
 5. Organizowanie różnorodnych form pracy z zakresu kultury, przy współudziale przedszkoli, szkół, organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz instytucji artystycznych.
 6. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
 7. Wypracowanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki.
 8. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu innym uzależnieniom i patologiom społecznym.
 9. Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz innych obiektów użyteczności publicznej.
 10. Prowadzenie współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi za granicą.

Sandomierskie Centrum Kultury może ponadto na zasadach określonych w odrębnych przepisach organizować i prowadzić:

 1. Ogniska artystyczne, koła i kluby zainteresowań.
 2. Spektakle, koncerty, odczyty, wystawy, itp.
 3. Projekcje filmów fabularnych, dokumentalnych i lektur szkolnych.
 4. Imprezy rozrywkowe i impresariat artystyczny.
 5. Działalność wystawienniczą, poprzez tworzenie galerii sztuki.
 6. Działalność wydawniczą, informacyjną i promocyjną.
 7. Działalność medialną (lokalna rozgłośnia, telewizja, pismo).
 8. Profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania innym uzależnieniom i patologiom społecznym dzieci, młodzieży i dorosłych, kół zainteresowań oraz ognisk artystycznych.
 9. Inne formy działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej i turystycznej

W placówkach Sandomierskiego Centrum Kultury realizujemy zadania w zakresie szeroko rozumianej edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych (warsztaty fotograficzne, taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, itp.).

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę instruktorską.

Szczegóły dotyczące poszczególnych zajęć znajdą Państwo z poszczególnych zakładkach w menu pionowych.

W przypadku zainteresowania organizacją wydarzeń kulturalnych, koncertów, pokazów prosimy o kontakt:

Marta Szpyra-Wrona
tel. 602299923
e-mail: ms@esceka.pl

Godziny otwarcia

Biuro SCK czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

powrót do góry