RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Sandomierskim Centrum Kultury jest Pani Dorota Wyrzykowska – Pycior, adres e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu.

Godziny otwarcia

Biuro SCK czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

powrót do góry