Dworek Koćmierzów

Regulamin placu zabaw na terenie Dworku Koćmierzów

1. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 do 14 roku życia.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność .
4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
5. Z urządzeń umieszczonych na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów. Zabrania się również przebywania na placu zabaw pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
7. Za dzieci niszczące sprzęt i urządzenia na placu zabaw odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
8. Zabrania się w szczególności:
a. Niszczenia urządzeń
b. Zaśmiecania terenu
c. Niszczenia zieleni
d. Wprowadzania zwierząt
9. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić kierownikowi Dworku Koćmierzów (tel. 604 684 143) lub dyrektorowi Sandomierskiego Centrum Kultury (tel.15 832 29 64).
10. Dworek Koćmierzów nie odpowiada za rzeczy pozostawione na placu zabaw.

Telefony alarmowe:
Ogólny alarmowy – 112
Policja – 997
Pogotowie ratunkowe – 999
Straż pożarna – 998
Straż miejska – 986

Godziny otwarcia

 • poniedziałek – piątek: 11.00 – 19.00

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku

powrót do góry
 • czerwiec

  • poniedziałek17
   • Brak wydarzeń

 • czerwiec

  • piątek21
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

  • sobota22
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

   • Miejsce: Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Konkurs artystyczny „Rodzinnie nad Wisłę”

  • niedziela23
   • Miejsce: Bulwar im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu

    Sandomierskie Wianki Flisackie 2024

   • Miejsce: Katolicki Dom Kultury Świętego Józefa w Sandomierzu

    Spektakl pt. „Ambasador”

 • lipiec