KUP BILET ON-LINE
Kontakt

ul. Rynek 10
(wejście od ul. Oleśnickiego)
27-600 Sandomierz
tel.: +48 451 079 489

ZOBACZ NA MAPIE

Podziemna Trasa Turystyczna

Współpraca

Z uwagi na promocję Sandomierza, chęć stałej współpracy z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne jak i z przewodnikami indywidualnymi, a także w trosce o jak najlepszy wizerunek i dostępność zabytków Sandomierza, oferujemy możliwość zawarcia porozumienia o współpracy, uprawniającego do uzyskania rabatu w wysokości do 10% ceny nominalnej biletu do Podziemnej Trasy Turystycznej dla naszych stałych współpracowników.

Oferta skierowana jest zarówno do:

 1. podmiotów świadczących usługi turystyczne
 2. przewodników indywidualnych przy kierowaniu i przyprowadzaniu grup wycieczkowych do Podziemnej Trasy Turystycznej.

Zainteresowane osoby i instytucje prosimy o zgłaszanie swojej oferty do Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu, pod adresem Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 644 61 05, osobiście, pocztą lub e-mailowo na adres: informacja@sandomierz.travel

Oferta dotyczy rabatu w wysokości do 10% ceny biletu, niezależnie od aktualnie obowiązujących stawek.

Oferta zawierać powinna:

 • nazwę oferenta i pełne dane teleadresowe,
 • szacowaną liczbę skierowanych bądź przyprowadzonych osób w miesiącu (średnia miesięczna w okresie kwiecień – wrzesień oraz średnia miesięczna w okresie październik – marzec),
 • określenie oczekiwanego okresu rozliczeniowego: tygodniowy lub miesięczny.

Oferty będą rozpatrywane indywidualnie na podstawie zgromadzonych materiałów przez powołany do tego zespół z ramienia Sandomierskiego Centrum Kultury jako administratora  Podziemnej Trasy Turystycznej w Sandomierzu.

Na podstawie złożonych ofert ustalone zostaną szczegółowe zasady współpracy w formie porozumienia i będą rozliczane na podstawie ilości faktycznie skierowanych przez oferenta gości na w/w obiekt w zadeklarowanym terminie.

Przewodnicy posiadający licencję na Województwo Świętokrzyskie mogą oprowadzić grupę zorganizowaną we własnym zakresie – po uprzednim zgłoszeniu takiego faktu do PTT – najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem zwiedzania.

Godziny otwarcia

Od 24 kwietnia do września:

 • Poniedziałek – piątek: 9:00 – 19:00
  (ostatnie wejście 18:00)
 • sobota – niedziela: 9:00 – 19:00
  (ostatnie wejście 18:00)

Od października do 23 kwietnia:

 • Poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00
  (ostatnie wejście 16:00)
 • Sobota – niedziela: 9:00 – 17:00
  (ostatnie wejście 16:00)

Podziemna Trasa NIECZYNNA w dniach:

 • 1 stycznia (Nowy Rok)
 • Niedziela Wielkanocna
 • 1 listopada
 • 24 grudnia (Wigilia)
 • 25 grudnia (Boże Narodzenie)
 • 26 grudnia (Drugi Dzień Świąt)
powrót do góry