Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Sandomierskie Centrum Kultury

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Sandomierskiego Centrum Kultury

SANDOMIERSKIE CENTRUM KULTURY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Sandomierskiego Centrum Kultury.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Bartosik.
  • E-mail: opak@esceka.pl
  • Telefon: 604 684 128

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Sandomierskie Centrum Kultury
  • Adres: Rynek 20, 27-600 Sandomierz
  • E-mail: biuro@esceka.pl
  • Telefon: 158322964

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Biuro, Kino Starówka, Rynek 25/26 , 27-600 Sandomierz
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową tylko do części kinowej.
W wejściu przy ul. Krótkiej zamontowana jest platforma przyschodowa.

2. Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 20, 27-600 Sandomierz.
Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

3. Brama Opatowska, ul. Opatowska, 27-600 Sandomierz
Budowla nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

4. Podziemna Trasa Turystyczna, Rynek 10, 27-600 Sandomierz
Budowla nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

5. Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej, ul. Armii Krajowej 1, 27-600 Sanomierz.
Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

6. Port Kultury, ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz.
Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

7. Dworek Koćmierzów, Koćmierzów 33, 27-600 Sandomierz.
Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

8. Sala ekspozycyjna Ratusza, Rynek 1, 27-600 Sandomierz
Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

9. Lapidarium pod Ratuszem, Rynek 1, 27-600 Sandomierz.
Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

10. Obiekt noclegowy "Krępianka", Rynek 10, 27-600 Sandomierz
Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny