Aktualności< Powrót

Zwieńczenie I. etapu projektu pt. „Podziel się pomysłem – sposób na diagnozę w Sandomierzu”

SCK

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce dokument – wyniki diagnozy potencjału kulturotwórczego Sandomierza i potrzeb kulturalnych jego mieszkańców. Diagnoza jest jednym z najważniejszych elementów projektu pt. „Podziel się pomysłem – sposób na diagnozę w Sandomierzu”, realizowanego przez Sandomierskie Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2023.

W okresie od kwietnia do czerwca br. zespół projektowy, w skład którego weszli pracownicy Sandomierskiego Centrum Kultury, przeprowadził szereg działań animacyjno-badawczych, których wyniki zostały szczegółowo opisane w niniejszym dokumencie. To był czas bardzo intensywnej pracy, ukierunkowanej na zbieranie opinii na temat kultury w Sandomierzu, propozycji zmian, a także szukanie rozwiązań w celu przeprowadzenia i utrwalenia tych zmian. Efektem zrealizowanych działań są inicjatywy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz przestrzeni publicznej Sandomierza.

Zapraszamy do lektury!

powrót do góry